Geokids logo Naar Vuurberg Uitgeverij
Shells on the beach  A. van Roekel
... de Amsterdamse Fossielenspeurtocht

... verslagjes over de Fossielenspeurtocht

... de Schatkaart voor Amsterdammertjes

... de Amsterdamse Fossielenquiz

... de Amsterdamse fossielenkenners

... onderwijsproject 'Rekenen met de aarde'

... de bodem onder Amsterdam

... leuke geo-dvd's en -boeken


Stoepband met fossiele schelpen Stoepband met fossiel slakkenhuis Stoepband met fossiele schelpen Graffiti met honingraatkoraal (links)

Geokids - Amsterdamse Fossielen is een project van De Vuurberg Journalistiek & Geo-educatie Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Laatste wijziging: 7 maart 2018
[home] [top] [contact]