Bestelling Amsterdamse Fossielenquiz/Schatkaart voor Amsterdammertjes:

Maak 15,95 euro over op gironummer NL77INGB0001146241 van De Vuurberg Uitgeverij te Amsterdam onder vermelding van 'Amsterdamse Fossielenquiz' en u krijgt uw bestelling binnen een week toegestuurd. ZET UW POSTADRES OOK OP DE BANKOVERSCHRIJVING! Dit bedrag is inclusief uw bijdrage in de verzendkosten (slechts 1 euro).

Wij danken u hartelijk voor uw bestelling!
Uw naam:
Uw adres:
Uw postcode en woonplaats:
Uw e-mailadres:
Opmerkingen: