Geokids logo Vuurberg logo


[home] [alle leuke geo-boeken]


Warmer weer door schonere lucht
Cover 'De Bosatlas van het klimaat' 17 oktober 2011
© Annemieke van Roekel

Je mag het eigenlijk niet zeggen, maar zou klimaatverandering voor Nederland ook geen prettige kanten hebben? Meer zonnige lentedagen en minder ijskoude winters. Volgens de grafieken in de Bosatlas van het klimaat kunnen we in de toekomst ander weer verwachten. Of klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt of een grap is van moeder Aarde, dat houden we even in het midden.

De Bosatlas van het klimaat is niet zomaar een atlas, maar ook een leesboek. Door de aandacht voor historische weergebeurtenissen, zoals de Kleine IJstijd in de Middeleeuwen en extreme droogten lezen we dat het weer onze voorouders regelmatig erg geplaagd heeft. Niet zelden waren de weersomstandigheden
zelfs doodsoorzaak nummer 1.

De atlas is samengesteld door het KNMI, het nationale instituut dat het Hollands weer al anderhalve eeuw gedetailleerd bijhoudt. Voor zeer onvolledige weergegevens kunnen we zelfs drie eeuwen teruggaan. De alleroudste weergegevens van de Lage Landen dateren uit 1667. Alle weermetingen tezamen leveren inzicht op in fluctuaties in ons klimaat, en zo kunnen we het weer in de toekomst met enige voorzichtigheid zelfs voorspellen.

Nederland heeft een ‘maritiem’klimaat; door de ligging dichtbij de Noordzee en de Atlantische Oceaan is het hier niet al te heet in de zomer en wordt de ijskou in de wintermaanden getemperd. Doordat de Noordzee alsmaar warmer wordt en er dus meer water verdampt, zal het hier, vooral langs de kust, in de toekomst waarschijnlijk veel meer gaan regenen. Op de kaarten in de nieuwe atlas kun je zien dat in de vorige eeuw zowel de zware als gemiddelde neerslag toeneemt. Meer neerslag in West-Europa gaat samen met minder neerslag in het Middellandse Zeegebied. De oorzaak hiervan is dat de bodem daar al zo sterk is uitgedroogd dat er minder wolken ontstaan.

Behalve trends worden in de nieuwe Bosatlas van het klimaat ook weertypen en weersverschijnselen uitgelegd, zoals windhozen en down bursts en is er een apart hoofdstuk aan wolken gewijd. Een heel hoofdstuk gaat over klimaatverandering.

Sinds een eeuw is de gemiddelde temperatuur op aarde met 0,8 graden Celsius gestegen; alleen als in de computermodellen de menselijke uitstoot van kooldioxide wordt meegenomen, kan deze ‘snelle’ temperatuurstijging worden verklaard. Noordwest-Europa warmt twee maal zo snel op als de rest van de wereld, met locaal binnen Europa de grootste verandering in delen van Scandinavië en Rusland. Dat heeft te maken met het verdwijnen van sneeuw in die regio’s: sneeuw heeft een verkoelend effect omdat het zonnestralen terugkaatst.

Dat het in Nederland warmer is geworden. is deels terug te voeren op de versterkte zoninstraling omdat …. de lucht hier de laatste decennia schoner is geworden. Dus, ondanks dat er sprake is van klimaatverandering, is er gelukkig ook goed nieuws onder de zon!

De Bosatlas van het klimaat
Noordhoff Atlasproducties, augustus 2011
112 pagina's, prijs € 24,95
ISBN: 978 9001 12089 4
Stoepband met fossiele schelpen Stoepband met fossiel slakkenhuis Stoepband met fossiele schelpen Graffiti met honingraatkoraal (links)

Geokids - Amsterdamse Fossielen is een project van De Vuurberg Journalistiek & Geo-educatie © Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Laatste wijziging: 28 september 2013
[home] [top] [contact]