Geokids logo Naar Vuurberg Uitgeverij


EXCURSIE NOORD/ZUIDLIJN
page 2/6


  Bovenaanzicht van het bovenste perron van Station Ceintuurbaan  Annemieke van Roekel

 
Foto: Bovenaanzicht van het bovenste perron van Station Ceintuurbaan, waarvan de vloer op twintig meter diepte ligt. De graafmachines werken momenteel - in de zomer van 2009 - in de verdieping hieronder. De bodem wordt daar tot 31 meter beneden NAP uitgegraven. Dat betekent dat de meer dan 100.000 jaar oude eemklei wordt weggegraven, een kleilaag die onder de tweede zandlaag ligt.


Fotoreportage naar aanleiding van het bezoek aan Station Ceintuurbaan door het Varendonck College in juli 2009.
Annemieke van Roekel


Next page

Geokids - Amsterdamse Fossielen is een project van De Vuurberg Journalistiek & Geo-educatie Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Laatste wijziging: 16 december 2013
[home] [top] [contact]