Geokids logo Vuurberg logo


[home] [alle leuke geo-boeken]
Cover 'Fossielen in beeld'
Fossielen op Hollandse bodem

8 juli 2008
© Geokids / Annemieke van Roekel

Fossielen in beeld, een uitgave van de KNNV, is een leuk boekje voor degenen die al belangstelling hebben voor fossielen en er niet voor terugdeinzen er speciaal voor op uit te trekken.

Geordend naar de geologische tijdsindeling, wordt in het boekje een beetje voorspelbare opsomming gegeven van de planten uit het Carboon, sporenfossielen uit het Trias, zeedieren uit het Krijt en de bekende haaietanden en mammoetfossielen.

Jammer dat er geen plaatjes in staan van de zeereptielen uit de Triasperiode. Botjes van de Eosauropterygia en sporen van de Rhynchosauroides peabodyi worden in de buurt van Winterswijk gevonden. Het zijn namen die je toch al niet kan onthouden, daarom zou een illustratie wel handig geweest zijn. Datzelfde geldt overigens voor de adelaarsrog en de stekelrog, waarvan wel tanden zijn afgebeeld. Ook is het moeilijk je een voorstelling te maken van de schubboom Lepiodendron, met 'grasachtige bladen die in spiralen groeien', als het beeldmateriaal ontbreekt.

Wat dit boekje wel bijzonder maakt is dat het zich beperkt tot fossielen inclusief de vindplaatsen op Hollandse bodem. We hebben veel meer fossielen dan algemeen bekend is in een land dat z'n rijkdom deels dankt aan fossiele brandstoffen. De afwisselende geschiedenis van ons stukje continent op de grote Euraziatische aardschol - ooit een varenbos, dan weer een opdrogende binnenzee, nu een delta - is in dit 'zoekboekje' buiten beschouwing gelaten. Ooit lagen we op de evenaar en in honderden miljoenen jaren maakte onze bodem een reis naar de 60e breedtegraad, waar we nu liggen. Die informatie was goed te combineren geweest met de - nu summiere - beschrijving van de leefomgeving van de Hollandse prehistorische dieren en planten in het geologisch verleden.


Fossielen in beeld - Door Sjir Renkens met illustraties van Renée den Besten
KNNV Uitgeverij
32 pagina's, prijs 4,95
ISBN 978 90 5011 273 3Stoepband met fossiele schelpen Stoepband met fossiel slakkenhuis Stoepband met fossiele schelpen Graffiti met honingraatkoraal (links)

Geokids - Amsterdamse Fossielen is een project van De Vuurberg Journalistiek & Geo-educatie © Annemieke van Roekel. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie, plaatsing van teksten en/of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
Laatste wijziging: 28 september 2013
[home] [top] [contact]